Membrii CUIB

Membrii CUIB

Scarlett Onică – membră din octombrie 2019

“Sunt Scarlett. Sunt mamă și soție, fiică și prietenă, devoratoare de cărți și afine, vrăjită de-a pururi de apusul de soare.

Și tot eu sunt cea pentru care, la orice vârsta, copilul stă în centrul Universului.

În sesiuni de consiliere psihopedagogică susțin părinții să își descopere potențialul de formator, să învețe să folosească puterea cuvântului ce ridică, să reușească să își vadă copiii prin ceea ce sunt și nu prin ceea ce sunt mai puțin. Ascult plenar, cu empatie, mă bucur de desțeleniri și reușite prețuind legăturile trainice, nevăzute, ce leagă generațiile.”

scarlettonica.ro